Anugerah & Pengiktirafan

Walaupun Hamzah begitu terkenal dan popular dengan konsep yang dipegang iaitu "Seni Untuk Seni" namun beliau tidak banyak mendapat atau menerima pengiktifaran. Antara anugerah yang diraih beliau adalah diisytiharkan sebagai "Pengarang Pujaan 1952" oleh majalah Mutiara. Hamzah telah dipilih oleh pembaca majalah Mutiara sebagai penulis yang favourite di antara sekian ramai penulis yang terkenal pada awal tahun 1950-an.

Selain itu,apa yang dapat dibanggakan dengan pencapaian Hamzah sebagai seorang karyawan yang sentiasa memberi nafas baru dalam dunia perfileman adalah beliau mendapat golokan gelaran. Gelaran yang begitu besar maknanya kepada masyarakat dan beliau sendiri menjadi sandaran untuk masyarakat terus menyokong dan menerima idea-idea beliau. Digelar sebagai Perpustakaan Filem sedikit sebanyak mengangkat martabat Hamzah sebagai seorang karyawan yang disanjung tinggi.

BIBLIOGRAFI

Hamzah Hussain. 1996. Kumpulan cerpen 1947-1968: Pagar Bukan Penjara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hamzah Hussain. 2005. Jiwa Seorang Pengarang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hamzah Hussain. 1997. Memoir Hamzah Hussain: Dari Keris Film Ke Studio Merdeka. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

S. Othman Kelantan. 1989. Novel-novel Hamzah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka