BIBLIOGRAFI

Hamzah Hussain. 1996. Kumpulan cerpen 1947-1968: Pagar Bukan Penjara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hamzah Hussain. 2005. Jiwa Seorang Pengarang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hamzah Hussain. 1997. Memoir Hamzah Hussain: Dari Keris Film Ke Studio Merdeka. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

S. Othman Kelantan. 1989. Novel-novel Hamzah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

No comments:

Post a Comment