Biodata Hamzah HussainHamzah Hussain atau nama sebenar beliau adalah Hamzah Abdul Majid Bin Hussain. Beliau yang dilahirkan tanggal 27 Januari 1927 yang bertempat di Kandahar Street, Singapura. Hamzah menerima pendidikan awal di Sekolah Inggeris Victoria sehinnga lulus darjah lapan.Ketika pendudukan Jepun di Tanah Melayu, Hamzah sedang mendalami ilmu di Sekolah Agama Darul Ma'arif al-Islamiah iaitu di Singapura.

Anak kelahiran Singapura ini sebenarnya terkenal dengan konsep "Seni untuk Seni" pada awal tahun 50-an dulu. Konsep ini yang dipertahankan melalui jawatan yang disandang sebagai pengasas dalam Angkatan Sastera '50 yang lebih dikenali sebagai ASAS'50 begitu kuat pengaruhnya. ASAS'50 yang ditubuhkan pada 6 Ogos 1950 di Singapore turut melibatkan tokoh-tokoh sastera yang lain seperti Keris Mas, Jymy Asmara, Rosmera, Usman Awang dan ramai lagi. Penceburan beliau dalam ASAS'50 ini sedikit sebanyak telah menaikkan nama beliau ke peringkat yang lebih tinggi. Pada peringkat awal, Hamzah merupakan orang kuat persatuan tersebut tetapi kemudiannya telah mungundurkan diri bersama-sama Rosmera dan seterusnya menubuhkan Angkatan Persuratan Melayu Baru (PAPMB)

Nama Hamzah mula menanjak ketika beliau menggagaskan saranan "Seni Untuk Seni" yang bertentangan dengan sebahagian anggota Angkatan Sastera '50, terutama dengan Asraf yang menyarankan "Seni Untuk Masyarakat". Dalam penubuhan awal ASAS '50, Hamzah menjadi Ketua 1 tetapi kerana wujudnya perdebatan dan polemik mengenai dua slogan itu, Hamzah akhirnya keluar dari ASAS'50 dan menubuhkan Angkatan Persuratan Melayu Baru pada 17 April 1954. Walaupun Hamzah tidak terkenal dengan persatuan penulis yang ditubuhkan, tetapi beliau muncul sebagai penulis yang prolifik. Hamzah yang memulakan penulisannya dalam bentuk cerpen detektif dalam majalah Dunia Filem Melayu zaman pemerintahan BMA, telah meneruskan bakatnya dalam pelbagai majalah dan akhbar termasuk Utusan Zaman dan Mestika. Pada waktu yang sama beliau menanamkan minat kepada filem sebagai hasil daripada masanya yang banyak dihabiskan untuk preview filem bagi majalah yang dipimpinnya. Kemudian Hamzah berkecimpung terus dalam dunia perfileman sehingga akhir hayat beliau.

No comments:

Post a Comment