Pengakuan

Selain itu, blog ini juga diwujudkan untuk memenuhi tugasan Kursus Cerpen Melayu (SKMM 1043) bagi Program Persuratan Melayu dibawah pengendalian pensyarah kami iaitu Dr. Mawar Shafei. Beliau yang juga merangkap Ketua Program Persuratan Melayu dibawah Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu banyak memberi tunjuk ajar dan nasihat dalam penghasilan blog ini. Blog ini dikendalikan oleh Farah Wahida, Mohd Hafiz dan juga Siti Norain.Sebarang pindahan hendaklah dibuat melalui keizinan terlebih dahulu. Emeil hamzahhussain@yahoo.com.

No comments:

Post a Comment